ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมการศึกษาภาคกลางตอนบน (สกอ.) ประจำปีงบประมาณ 2553
  ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมการศึกษาภาคกลางตอนบน (สกอ.) ประจำปีงบประมาณ 2553 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ : วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
หน่วยงาน : งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 71255315313.PDF
Download now
ปิด