ประกาศรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนส่งเสริมงานวิจัย เพื่อทำโครงงานวิทยานิพนธ์และปัญหาพิเศษ
  นักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนส่งเสริมงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ได้ที่ คุณชัยพร รองทอง ชั้น 6 งานวิชาการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการวิจัยสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. Proposal
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเรื่องทุนส่งเสริมงานวิจัยและDownloadใบสมัครได้ในเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ – นายชัยพร รองทอง
หน่วยงาน – งานวิชาการ


 
ชื่อไฟล์ : 1711255215164.pdf
Download now
ปิด