ขอเชิญนักศึกษาและอาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 3
  เนื่องจากทางมหาลัยศิลปากร จะจัดให้มีการประชุมวิชาการและเสนอผลงานทางด้านวิชาการ จึงขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้

ผู้ประกาศ : งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 1011255216151.pdf
Download now
ปิด