ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร อาจารย์ มหาบัณฑิต เจ้าหน้าที่ และศิษย์ปัจจุบัน ทุกท่านสำหรับงาน Congratulations 2008
  งาน Congratulations 2008 จะสามารถสำเร็จลุล่วง ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็เพราะทุกแรงใจ แรงกาย ของทุกคน มีส่วนร่วมช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือ

เริ่มต้น จากคณะผู้บริหาร ผู้สนับสนุนโครงการ ดีดี แบบนี้เพื่อ อวยพรให้กับ มหาบัณฑิตของคณะ ทุกคน

อาจารย์ ที่มีส่วนในการสร้าง สีสัน สร้างสรรค์งาน ให้ เป็นกันเอง ด้วยความสนุกสนาน

บุคคลสำคัญ ของงาน ที่ขาดแล้ว เหงา แน่ๆๆ ------->>>> มหาบัณฑิต ที่ทุกคน มาร่วมงาน มาร่วมถ่ายภาพแห่งความทรงจำกับซุ้มต่างๆ และร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน ทำให้งานเต็มไปด้วยสีสันแดง สดใส ที่เกิดจากชุดครุย ของเหล่ามหาบัณฑิต นั่นเอง

เจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนช่วยประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ดูแลรับผิดชอบงานต่างๆ

บุคคล ที่สำคัญในการสรรค์สร้าง ภาพแห่งความทรงจำที่งดงาม ณ รถไฟฟ้ามหาบัณฑิต ซุ้มแสดงความยินดี ซุ้มบัตร นศ หรือ ซุ้มถ่ายภาพ ที่ น้องๆ แต่ละสาขา สร้างสรรค์ กันอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมอวยพร ให้พี่ๆๆ ได้มี ภาพประวัติศาสตร์ ที่ สวยงาม เก็บไว้ ----->>>> ศิษย์ปัจจุบัน ทุกสาขา ที่น่ารัก ทุกคน ทุ่มเทเวลา สมอง แรงกาย เพื่อ พี่ๆ มหาบัณฑิต IT


และน้องๆ วงประดู่แดง ที่ได้มาร่วมขับร้องเพลงไพเราะๆๆ ให้ พี่ๆๆ ได้ฟังกัน


ปิด