ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ครุศาสตร์วิศวกรรม ครั้งที่ 6 ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2552
  ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ครุศาสตร์วิศวกรรม ครั้งที่ 6 "ปฏิบัติการ สร้างปิรามิด" ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2552 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดังเอกสารแนบหรือที่เว็บไซต์ www.idedrobocon.ob.tc

ผู้ประกาศ - น.ส.กาญจนา วิริยะพันธ์
หน่วยงาน - ฝ่ายวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 710255210245.pdf
Download now
ปิด