ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงและเชิญชมงานนิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2553
  ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงและเชิญชมงานนิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ฮอล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดดังเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 159255210104.pdf
Download now
ปิด