ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ESS-KMUTT รุ่นที่ 4
  ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ESS-KMUTT รุ่นที่ 4
ในระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2552 เน้นทางด้าน "Low Carbon Image of Our Earth Systems" โดยสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2552 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 159255210092.pdf
Download now
ปิด