ประกวดภาพยนต์ 3D Animation ภายใต้หัวข้อ Tire Safety ช่วยกันคนละนิด ชีวิตบนถนนก็ปลอดภัย ชิงทุนการศึกษารวม 100,000 บาท !!!!
  ประกวดภาพยนต์ 3D Animation ภายใต้หัวข้อ Tire Safety ช่วยกันคนละนิด ชีวิตบนถนนก็ปลอดภัย ชิงทุนการศึกษารวม 100,000 บาท !!!! รับสมัครและส่งแบบเสนอโครงงาน ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2552

ถ้ามีข้อสงสัยหรือสอบถาม ติดต่อ คุณป๊อบ 02-6617750 fax 02-6617757 หรือที่เว็บไซต์ www.bridgestone.co.th

ใบสมัครดังเอกสารแนบแหล่งที่มา (Source/URL): http://www.bridgestone.co.th/th/campaign/tiresaferyAtivity.aspx
 
ชื่อไฟล์ : 99255211172.doc
Download now
ปิด