ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป และนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยหรือผลงานเชิงประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
  ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป และนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยหรือผลงานเชิงประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 5
แนะนำการประกวดรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 5 พบกัน 13 สิงหาคม 2552 (16.00 - 17.00) ณ ห้อง81-301 ชั้น 3 อาคาร 81 ภาควิชาวิทศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาตร์
(ส่งเฉพาะ Proposal ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2552 นี้)

สนใจสอบถามรายละเอียดที่ 02-544-5533 www.itprincessaward.com


 
ชื่อไฟล์ : 118255215075.pdf
Download now
ปิด