กำหนดการโครงการ “ไอทีร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ”
  ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “ไอทีร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดโครงการดังเอกสารแนบ

**รับนักศึกษา 50 คน
**นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
ชื่อไฟล์ : 78255219462.pdf
Download now
ปิด