ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ "การทำวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยใจต่างประเทศ" ของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ในวันพุธ ที่ 2 กันยายน 2552
  ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ "การทำวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยใจต่างประเทศ" ของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ในวันพุธ ที่ 2 กันยายน 2552 รายละเอียดดังเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 68255217142.pdf
Download now
ปิด