ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ"การพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างบนฐานความรู้"ครั้งที่ 1
  ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ"การพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างบนฐานความรู้"ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2552

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ :


 
ชื่อไฟล์ : 226255291931.pdf
Download now
ปิด