ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดนิทรรศการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการประชุมอาเซียน ณ โรงแรมดุสิตธานี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 25 ก.พ. - 1 มี.ค. 2552

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร.02-5474696

แหล่งที่มา (Source/URL): http://www.ipthailand.org/ipthailand/index.php?lang=th
ปิด