โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ตอนที่ 10 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต
  แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต


คำชี้แจง


แบบประเมินนี้เป็นประโยคที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกที่แสดงออกในลักษณะต่าง ๆ แม้ว่าบางประโยคอาจไม่ตรงกับที่ท่านเป็นอยู่ก็ตาม ขอให้เลือกคำตอบที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี โปรดตอบตามความเป็นจริง และตอบทุกข้อ เพื่อที่จะได้รู้จักตนเองและวางแผนพัฒนาตนต่อไป

แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์(EQ) ใครมีมากมีน้อยลองทำดูกันเอาเองนะจ๊ะ


http://www.watpon.com/test/emotional.htm


ข้างล่างคือ ตัวอย่างคำถามในแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต


คำตอบมี 4 คำตอบ สำหรับข้อความแต่ละประโยคคือ ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง และจริงมาก

โปรดเลือกคำตอบที่ท่านคิดว่าตรงกับตัวท่านมากที่สุด

1. เวลาโกรธหรือไม่สบายใจ ฉันรับรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน
2. ฉันบอกไม่ได้ว่าอะไรทำให้ฉันรู้สึกโกรธ
3. เมื่อถูกขัดใจ ฉันมักรู้สึกหงุดหงิดจนควบคุมอารมณ์ไม่ได้
4. ฉันสามารถคอยเพื่อให้บรรจุเป้าหมายที่พอใจ
5. ฉันมักมีปฏิกิริยาโต้ตอบรุนแรงต่อปัญหาเพียงเล็กน้อย
6. เมื่อถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบ ฉันจะอธิบายเหตุผลจนผู้อื่นยอมรับได้
7. ฉันสังเกตได้ เมื่อคนใกล้ชิดมีอารมณ์เปลี่ยนแปลง
8. ฉันไม่สนใจกับความทุกข์ของผู้อื่นที่ฉันไม่รู้จัก
9. ฉันไม่ยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นทำต่างจากที่ฉันคิด
10. ฉันยอมรับได้ว่าผู้อื่นก็อาจมีเหตุผลที่จะไม่พอใจการกระทำของฉัน

ฯลฯ

แหล่งที่มา : FW e-mail


ปิด