ความกลัวบอกนิสัย
  เป็นการทำนายลักษณะนิสัยจากความกลัว...
เพียงแค่ เรียงลำดับ สิ่งที่กลัวจากมากไปหาน้อยจากสิ่งที่น่าหวาดหวั่นทั้ง 5 ข้อนี้

1. ความตาย
2. ผี
3. การอยู่คนเดียว
4. การลาจาก
5. สัตว์น่าขยะแขยง

เรียงดี ๆ น๊ะ ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำเฉลยกันเลย ตามข้อที่คุณเลือก

ดูเฉลยจากเอกสารที่แนบ

ที่มา FW e-mail


 
ชื่อไฟล์ : 1610255112314.doc
Download now
ปิด