ไขข้อข้องใจ"กฎหมายไอที" รู้ไว้ห่างไกลคุก!
  ปัจจุบัน เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารทนเทศ (ไอที) ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการค้า การศึกษา การติดต่อสื่อสาร

ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตนั้นมีมากมหาศาล แต่ขณะเดียวกันก็มีโทษอนันต์ถ้าใช้ผิดวิธี "ข่าวสดหลาก&หลาย" รวบรวมคำถาม-ไขข้องใจปัญหาข้อกฎหมายที่พบบ่อยว่า การใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ผิดรูปแบบไหน ทำให้ต้องเสี่ยงคุกเสี่ยงตะราง!


อ่านเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบ

ที่มา :: http://www.smartthai.net/joomla101/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=2


 
ชื่อไฟล์ : 1610255112250.doc
Download now
ปิด