สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 13th Book Expo Thailand 2008 :: 11 - 23 October, 2008
  มีการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์

ระหว่างวันที่ 11 - 23 October, 2008

สามารถเดินหาหนังสือที่ประเทืองปัญญา หรือ อ่านเล่น เบาๆๆ ได้มากมายหลายบูท หลายสำนักพิมพ์


ปิด