โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตอนที่ 6 ปัจจัยที่จำเป็นในการผ่าตัดเปลี่ยนตับ
  การผ่าตัดเปลี่ยนตับ (liver transplantation) เป็นการผ่าตัดเพื่อนำตับปกติไปใส่ให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคตับบางชนิด

โดยตัดเอาตับที่มีพยาธิสภาพออก แล้วใส่ตับปกติไว้ในตำแหน่งเดิม

ในช่วงระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา วงการแพทย์ได้มีวิวัฒนาการต่างๆ มากมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดเปลี่ยนตับ

ทำให้การผ่าตัดเปลี่ยนตับในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป มีสถาบันทางการแพทย์ที่ใช้การรักษาโดยวิธีนี้เพิ่มขึ้นทั่วโลก และผู้ป่วยที่มีอัตราการอยู่รอดหลังจากการผ่าตัดชนิดนี้ทวีจำนวนขึ้นเรื่อยๆ

อ่านต่อเพิ่มเติมจากเอกสารที่แนบ

ที่มา :: http://www.bangkokhealth.com/drugs_htdoc/drugs_health_detail.asp?number=10120


 
ชื่อไฟล์ : 1610255112133.doc
Download now
ปิด