เชิญร่วมสัมมนาการศึกษาในระดับปริญญาเอกและวิธีการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์
  เชิญร่วมสัมมนาการศึกษาในระดับปริญญาเอกและวิธีการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2551

ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ "How to write effective research proposal" โดยศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร พร้อมขอคำแนะนำด้านการศึกษาโดยตัวแทนจาก King's College London และUniversity of Southampton ที่มาร่วมให้ข้อมูลในการบรรยาย

สถานที่: โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
ติดต่อ: ฝ่ายศึกษาต่อสหราชอาณาจักร
อีเมลล์: educationuk@britishcouncil.or.th
โทรศัพท์: 02 657 5629, 5631
ปิด