โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตอนที่ 3 ปัญหาเรื่องสุรา
 
ปัญหาเรื่องสุรา

แอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มทุกประเภท นอกจากจะมีผลต่อสุขภาพร่างกายแล้ว ยังทำให้ความสนใจในการเรียนลดลง สมาธิลดลง การทำงานที่ต้องการฝีมือแย่ลง ทำให้อารมณ์หงุดหงิด นิสัยและพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางก้าวร้าว

ตามสถิติพบว่า ผู้ที่ดื่มสุราตั้งแต่อายุน้อยๆ จะเกิดปัญหาที่รุนแรงกว่าและแก้ไขยากกว่า และพวกที่ดื่มประจำ มักจะเป็นพวกสูบบุหรี่จนติด และมีโอกาสที่จะเสพยาเสพติดไม่ว่าจะเป็น กัญชา เฮโรอีน ยาม้า ยาอี มากกว่าคนทั่วไป


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบนะค่ะ

ที่มา : นพ.วรวุฒิ เจริญศิริ
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ

http://www.bangkokhealth.com/drugs_htdoc/drugs_health_detail.asp?number=1218 
ชื่อไฟล์ : 159255114005.doc
Download now
ปิด