ขอเชิญร่วมส่งบทความหรือผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 9 (ม.ค.-มิ.ย.52)คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยทุกท่านที่สนใจร่วมส่งบทความหรือผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 9 (ม.ค.-มิ.ย.52) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 109255184921.pdf
Download now
ปิด