แก๊งค์ต้มตุ๋นออกอาละวาดเกลื่อน "เน็ต"
  * ดีเอสไอ สอบพบลอกล่อฉกเงินอันดับหนึ่ง
* เล่นเป็นขบวนการทั้งในและนอกประเทศ
* สาเหตุที่ตกเป็นเหยื่อเพราะโลภสถานเดียว
* แม้รัฐออกพ.ร.บ.คอมฯใหม่เพื่อปราบปรามแต่หน่วยงานยันปฏิบัติยาก
* เตือนให้ทุกคนต้องระวังตัวเอง ก่อนตกเป็นเหยื่อ......

โลกในอินเทอร์เน็ตที่กว้างใหญ่ไพศาล ไร้ขอบเขต ด้วยความสามารถที่เชื่อมโยงบุคคล ข้อมูลความรู้ได้ทั่วโลก ข้ามผ่านระยะเวลาและการเดินทาง ทำให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นบนอินเทอร์เน็ตมากมาย ทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ เปิดวิสัยทัศน์ มุมมองใหม่ ๆ ของโลกทั้งใบให้มารวมกันอยู่ภายใต้ชุมชนเดียวกัน

นอกเหนือไปจากความรู้ สาระ ความบันเทิงแล้ว อินเทอร์เน็ตยังเป็นตัวกลางในการค้าขาย สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้คนอีกจำนวนหนึ่ง ร้านค้าบนอินเทอร์เน็ตที่ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน ก็สามารถทำมาค้าขายได้แล้ว

ภายใต้ความสะดวกสบายของโลกอินเทอร์เน็ตยังคงมีกลุ่มคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตไปในทางที่มิชอบเป็นจำนวนไม่น้อย การหลอกลวง การฉ้อโกง การหมิ่นประมาทสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่น การละเมิดลิขสิทธิ์ เติบโตคู่กับจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นทุกวัน

ที่มา : http://www.smartthai.net/joomla101/index.php?option=com_content&task=view&id=177&Itemid=2 
ชื่อไฟล์ : 89255110493.doc
Download now
ปิด