ร่วมเติมเต็มอัจฉริยภาพเด็กไทย ด้วยวิถีใหม่แห่งการเรียนรู้ กับ “สอนคิด” วันที่: 13 ก.ย. 2551
  ชื่อ: ร่วมเติมเต็มอัจฉริยภาพเด็กไทย ด้วยวิถีใหม่แห่งการเรียนรู้ กับ “สอนคิด”

วันที่: 13 ก.ย. 2551

ช่วงเวลา: 13 ก.ย. 2551 - 13 ก.ย. 2551 เวลา: 12.30 น. - 16.30 น.

สถานที่: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


หมวดหมู่: สุขภาพ/ครอบครัว


รายละเอียด: ร่วมเติมเต็มอัจฉริยภาพเด็กไทย ด้วยวิถีใหม่แห่งการเรียนรู้ กับ “สอนคิด”


ร่วมเติมเต็มอัจฉริยภาพเด็กไทย
ด้วยวิถีใหม่แห่งการเรียนรู้ กับ “สอนคิด”

กำหนดการประชุม


12.30 น. - 13.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

13.30 น. - 13.45 น. คณะผู้จัดงานกล่าวต้อนรับ

13.45 น. - 14.15 น. ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ การคิด...โลกใบใหม่แห่งการเรียนรู้สำหรับอนาคตของเด็กไทย โดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์

14.15 น. - 15.00 น. บรรยายพิเศษ (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) หัวข้อ Brain Power: Unleash Your Kid's Potential Within โดย มร.เฮนรี่ ทอย (Mr. Henry Toi), The Buzan Center Asia, Hong Kong และ The Art Costa Center for Thinking, Singapore

15.00 น. - 16.30 น. การประชุมเสวนา หัวข้อ

“ร่วมเติมเต็มอัจฉริยภาพเด็กไทย”. “อัจฉริยภาพเด็ก เติมให้เต็มอย่างไร” โดย พญ.จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ, นายกสมาคมนักวิจัยไทยเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว


“จิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็ก สอนอย่างไรให้คิดเป็น” โดย ผศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


“สิ่งใหม่ที่เห็นในโลกกว้างเพื่ออนาคตแห่งการเรียนรู้ของเด็กไทย” โดย ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 0 2381 2277 ต่อ 200 หรือ 201

ร่วมฟังสัมมนา ฟรี! สำหรับสมาชิกนิตยสารในเครือ Family Direct หรือผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 29 สิงหาคม 2551

สิทธิพิเศษ! 200 ท่านแรก รับรหัสผู้ใช้และพาสเวิร์ดทำแบบทดสอบ MIDAS มูลค่า 580 บาทฟรี***


ที่มา : http://www.clicktoevent.com/detail_event.php?id=E176


ปิด