ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในงาน 2008 International Conference on Computer and Electrical Engineering (ICCEE 2008)
  ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในงาน 2008 International Conference on Computer and Electrical Engineering (ICCEE 2008) ในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2551 จังหวัดภูเก็ต

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.iccee.org


ปิด