ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในงาน International Conference on Managing Next Generation Software Applications-08
  ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในงาน International Conference on Managing Next Generation Software Applications-08 ในวันที่ 5-6 ธันวาคม 2551 ประเทศอินเดีย

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.karunya.edu/mca/mngsa/index.html


ปิด