ด่วน !!! หัวหน้าห้องทุกห้อง ทุกสาขา ทุกชั้นปี ส่งรายชื่อตัวแทนเข้าร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4
  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

ขอเรียนเชิญ นศ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยขอให้หัวหน้าห้องทุกห้อง ทุกสาขา ทุกชั้นปี ส่งรายชื่อตัวแทนนศ ที่จะเข้าร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 อย่างน้อยห้องละ 5 คน

ส่งรายชื่อที่ คุณอรชุมา ชั้น 6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายในวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2551 เวลา 12.00 น


หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 88255115130.pdf
Download now
ปิด