ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในงาน 2nd National Conference on Next Generation Computing & Information System (NGCIS 2008)
  ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในงาน 2nd National Conference on Next Generation Computing & Information System (NGCIS 2008) ในวันที่ 16-17 ตุลาคม 2551 ประเทศอินเดีย รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.geocities.com/ngcis08/


ปิด