ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ งาน ECC '08 (EUROPEAN COMPUTING CONFERENCE)
  ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ งาน ECC '08 (EUROPEAN COMPUTING CONFERENCE) วันที่ 11-13 กันยายน 2551 ที่ Malta Island

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.wseas.org/conferences/2008/malta/eccปิด