ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ งาน International Colloquium on Business & Management ครั้งที่ 2
  ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ งาน International Colloquium on Business & Management ครั้งที่ 2 วันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2551 รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.icbme.com/


ปิด