ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ทำอย่างไรให้วิทยานิพนธ์มีคุณภาพในระดับสากล"
  ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ทำอย่างไรให้วิทยานิพนธ์มีคุณภาพในระดับสากล"
ตอนรูปแบบและวิธีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ในระดับสากล
วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2551 เวลา 12.30น.
ณ ห้องประชุมใหญ่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี
สำรองที่นั่งได้ที่ สนง.คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันนี้ -20 มิถุนายน 2551


 
ชื่อไฟล์ : 56255113514.pdf
Download now
ปิด