ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง การดำเนินการสหกิจศึกษาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 27 ถึง 30 กรกฎาคม 2551 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยสุรนารี จ. นครราชสีมา รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 36255113061.pdf
Download now
ปิด