โครงการจัดอบรมความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ "โรงเรียน I see U มติชน 30 ปี"
  เมื่อวันที่ 21-25 เมษายน 2551 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับนักศึกษา ทำการจัดอบรมความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้แก่ ครู และ บุคลากรในโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ และมหาสารคาม จำนวน 6 โรงเรียน ในเรื่องการซ่อม ติดตั้งและดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิเตอร์เบื้องต้น และ การใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดวส์เบื้องต้น


ปิด