ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ งานACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking, and Parallel/Distributed Computing (SNPD2008)
  ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ งาน ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking, and Parallel/Distributed Computing (SNPD2008) ครั้งที่ 9 ณ Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2551

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://snpd2008.cp.eng.chula.ac.th/


ปิด