แจ้งนักศึกษาทุกท่านเรื่อง การรับสมัครพนักงานเพื่อทำงานในบริษัทคู่ค้าของ SAP มากกว่า 100 ตำแหน่ง เพื่อก้าวเข้าสู่ SAP Consultants
  แจ้งนักศึกษาทุกท่านเ เรื่อง การรับสมัครพนักงานเพื่อทำงานในบริษัทคู่ค้าของ SAP มากกว่า 100 ตำแหน่ง เพื่อก้าวเข้าสู่ SAP Consultants โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.sapthaievent.com/careerday08/ พร้อมรายละเอียดดังเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 63255113344.jpg
Download now
ปิด