ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
  ด้วยสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีโครงการที่จะจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2551 เวลา 8.00 - 13.00 น. ณ Major Bowl สาขารัชโยธิน ชั้น 4 โดยมีวัตถุปรสงค์เพื่อหารายได้จัดสร้างรูปหล่อจำลองของ ศ.ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dr. Ho.Dipl lng Karl Stutzle ในบริเวณด้านหน้าเสาธงเก่า
ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งจัดหาทีม 1 ทีม จำนวน 3 คน เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน โดยคณะฯ จะสนับสนุนค่าลงทะเบียนให้ เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์ศิฬาณี นุชิตประสิทธิชัย


ปิด