ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 1
  ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


 
ชื่อไฟล์ : 1311255014185.pdf
Download now
ปิด