ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การวิจัยเชิงคุณภาพ" และหลักสูตร "เทคนิคการออกแบบแผนการวิจัยทางสังคมศาสตร์"
  ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การวิจัยเชิงคุณภาพ" และหลักสูตร "เทคนิคการออกแบบแผนการวิจัยทางสังคมศาสตร์" รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


 
ชื่อไฟล์ : 811255094241.pdf
Download now
ปิด