เชิญร่วมโครงการประกวดผลงานแอนิเมชั่นภายใต้หัวข้อ "อาซิโมและเทคโนโลยีอันทันสมัยจากฮอนด้า จะสร้างโลกให้น่าอยู่ได้อย่างไร"
  เชิญร่วมโครงการประกวดผลงานแอนิเมชั่นภายใต้หัวข้อ "อาซิโมและเทคโนโลยีอันทันสมัยจากฮอนด้า จะสร้างโลกให้น่าอยู่ได้อย่างไร" รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


 
ชื่อไฟล์ : 811255091557.pdf
Download now
ปิด