ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการ เรื่อง มาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากข้อกำหนดสู่การปฎิบัติงานจริง
  ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการ เรื่อง มาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากข้อกำหนดสู่การปฎิบัติงานจริง ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย. 2550 ณ ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง อาคารปฎิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 
ชื่อไฟล์ : 811255090551.pdf
Download now
ปิด