ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม หัวข้อ "Out of the Box Thinking"
  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม หัวข้อ "Out of the Box Thinking" ในวันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 2550 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องสาโรชา โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


 
ชื่อไฟล์ : 811255090205.pdf
Download now
ปิด