ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายและเสวนา เรื่อง การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
  ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายและเสวนา เรื่อง การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม โดย Professor Rudolf Mann และ Madame Renate Mann ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง X-MHR II ชั้น 9 อาคารนวมินทรราชินี รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ


 
ชื่อไฟล์ : 111255090942.pdf
Download now
ปิด