ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายและเสวนาเรื่องการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม โดย Prof. Rudolf Mann จากประเทศเยอรมันนี
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย และเสวนาเรื่อง การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม โดย Prof. Rudolf Mann และ Madame Renate Mann ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้อง X-MHR II ชั้น 9 อาคารนวมินทรราชินี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ อ.กานต์ชนก วรรธนะสิน 081-662-0789 กรุณาสำรองที่นั่งภายในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2550


บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ


ปิด