ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและสาธิตการใช้งาน เรื่อง เทคโนโลยีขั้นสูงในการเชื่อมประสานวัสดุ Composites สำหรับงานประยุกต์ทางวิศวกรรม
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและสาธิตการใช้งาน เรื่อง เทคโนโลยีขั้นสูงในการเชื่อมประสานวัสดุ Composites สำหรับงานประยุกต์ทางวิศวกรรม ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


 
ชื่อไฟล์ : 2610255017570.pdf
Download now
ปิด