ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "THE ART OF PhD SUPERVISION IN SCIENCE & ENGINEERING"
  ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "THE ART OF PhD SUPERVISION IN SCIENCE & ENGINEERING" ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2550 มีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


 
ชื่อไฟล์ : PhDSupervision_AD.pdf
Download now
ปิด