เชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Writing Scientific Articles for Publication (II)”
  ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "WRITING SCIENTIFIC ARTICLES FOR PUBLICATION" ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 21-22 กรกฎาคม 2550 มีรายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ


 
ชื่อไฟล์ : WritingScientific_AD.pdf
Download now
ปิด