คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

  • เลื่อนสอบปลายภาค 2/2563
  • งดให้บริการ 16-31 พ.ค. 64
  • แบนเนอร์ปรับการเรียนการสอน
  • กฏ
  • แยกขยะ
  • รับสมัครนักศึกษา2564
  • เพิ่มปี
  • มาตรการป้องกัน Covid19
  • How to
  • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ขอเชิญร่วมส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17 (NCCIT2021) วันที่ 7  ต.ค. 63 เวลา 16:03
ขอเชิญร่วมส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17 (IC2IT2021) วันที่ 7  ต.ค. 63 เวลา 16:02
งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020) วันที่ 13  ก.พ. 63 เวลา 08:47
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (IC2IT2020) วันที่ 13  ก.พ. 63 เวลา 08:46
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 10 (i-CREATe 2016) วันที่ 9  มี.ค. 59 เวลา 09:31
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICT-ISPC 2016 วันที่ 9  มี.ค. 59 เวลา 09:14
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 2014 วันที่ 16  มิ.ย. 57 เวลา 12:46
The 2014 Int. Conf. on Systems, Control, Signal Processing and Informatics วันที่ 19  ก.พ. 57 เวลา 16:56
The 2014 3rd ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC 2014) วันที่ 7  ก.พ. 57 เวลา 08:48
The 2014 International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and Industry วันที่ 4  ก.พ. 57 เวลา 10:37
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 (NCIT 2014 วันที่ 7  ต.ค. 56 เวลา 09:54
International Conference On Advances in Computing and Information Technology - ACIT 2014 วันที่ 30  ก.ย. 56 เวลา 11:15
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 9 วันที่ 30  ก.ย. 56 เวลา 10:57
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference 2014 วันที่ 29  ส.ค. 56 เวลา 10:18
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ KKU-IENC 2014 วันที่ 16  ส.ค. 56 เวลา 08:53
The 6th International Conference on Advances in Information Technology (IAIT2013) วันที่ 25  ก.ค. 56 เวลา 13:00
The 2013 International Conference on Electronics, Signal Processing and Communication Systems วันที่ 8  ก.ค. 56 เวลา 16:37
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและสรางสรรค์เข้าร่วมการรประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย วันที่ 20  มิ.ย. 56 เวลา 16:05
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและสรางสรรค์เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7: บูรณาการศาสตร์และศิลป์" วันที่ 20  มิ.ย. 56 เวลา 16:00
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2556 วันที่ 20  มิ.ย. 56 เวลา 15:51
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2556 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันที่ 10  มิ.ย. 56 เวลา 15:52
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3 วันที่ 31  พ.ค. 56 เวลา 09:48
The Fifth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2013) วันที่ 5  มี.ค. 56 เวลา 13:18
2013 International Conference on System Modeling and Optimization (ICSMO 2013) วันที่ 20  ส.ค. 55 เวลา 18:19
2013 International Conference on Communication and Electronics Information (ICCEI 2013) วันที่ 20  ส.ค. 55 เวลา 18:19
2013 5th International Conference on Machine Learning and Computing (ICMLC 2013) วันที่ 20  ส.ค. 55 เวลา 18:17
2013 International Conference on Information and Education Technology (ICIET 2013) วันที่ 20  ส.ค. 55 เวลา 18:14
3rd International Conference on Computer Science and Information Technology (ICCSIT'2013) วันที่ 20  ส.ค. 55 เวลา 18:11
ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 วันที่ 11  เม.ย 55 เวลา 10:59
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 วันที่ 10  เม.ย 55 เวลา 16:09
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 148  หน้า [1] 2 3 4 5

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2565 2567
มีนาคม 2566
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok