คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

  • เลื่อนสอบปลายภาค 2/2563
  • งดให้บริการ 16-31 พ.ค. 64
  • แบนเนอร์ปรับการเรียนการสอน
  • กฏ
  • แยกขยะ
  • รับสมัครนักศึกษา2564
  • เพิ่มปี
  • มาตรการป้องกัน Covid19
  • How to
  • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา (V-Cheer) ครั้งที่ 7" วันที่ 6  พ.ย. 55 เวลา 10:02
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มประดับดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555 ตั วันที่ 5  ต.ค. 55 เวลา 08:45
ขอเชิญร่วมโครงการประกวดเรียงความชิงรางวัลศาสตราจารย์กิตติคุณ สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ วันที่ 28  ก.ย. 55 เวลา 16:55
ขอเชิญร่วมโครงการ วันที่ 28  ก.ย. 55 เวลา 16:55
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดดนตรีระดับประเทศเพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์ทักษะทางด้านดนตรี วันที่ 28  ก.ย. 55 เวลา 16:53
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดการเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต วันที่ 28  ก.ย. 55 เวลา 16:51
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา : งานอาสาสมัครไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 13  ก.ย. 55 เวลา 11:05
ขอเชิญร่วมแข่งขันมหกรรมการแข่งขันเกมส์กีฬาทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 10  ก.ย. 55 เวลา 18:36
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันที่ 10  ก.ย. 55 เวลา 18:35
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 27  ส.ค. 55 เวลา 15:30
ขอเชิญร่วมโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา 2012 ธนพรคลินิก ประจำปี 2555 วันที่ 27  ส.ค. 55 เวลา 15:24
รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 19  มิ.ย. 55 เวลา 09:23
ขอเชิญชวนส่งโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 ระดับภาควิชา/คณะ วันที่ 19  มิ.ย. 55 เวลา 09:19
ขอเชิญชวนส่งโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 ระดับสโมสรนักศึกษา วันที่ 19  มิ.ย. 55 เวลา 09:18
ประกาศเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 29  พ.ค. 55 เวลา 09:36
ขอเชิญประกวดภาพถ่ายขนาดเท่าโปสการ์ด ในหัวข้อ "The Faculty of Information Technology" วันที่ 17  ต.ค. 54 เวลา 11:21
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 วันที่ 31  ส.ค. 54 เวลา 13:29
เชิญเข้าฟังการศึกษาต่อประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จากสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2554 ห้อง 4A07 วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เวลา วันที่ 25  พ.ค. 54 เวลา 09:35
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการโลกทัศน์อาชีพ วันที่ 24  ส.ค. 53 เวลา 09:23
ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง การพัฒนางานวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ วันที่ 25  มิ.ย. 53 เวลา 09:49
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร อาจารย์ มหาบัณฑิต เจ้าหน้าที่ และศิษย์ปัจจุบัน ทุกท่านสำหรับงาน Congratulations 2008 วันที่ 3  พ.ย. 52 เวลา 22:41
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ESS-KMUTT รุ่นที่ 4 วันที่ 15  ก.ย. 52 เวลา 10:10
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2552 วันที่ 14  ก.ย. 52 เวลา 19:08
ประกวดภาพยนต์ 3D Animation ภายใต้หัวข้อ Tire Safety ช่วยกันคนละนิด ชีวิตบนถนนก็ปลอดภัย ชิงทุนการศึกษารวม 100,000 บาท !!!! วันที่ 9  ก.ย. 52 เวลา 11:18
กำหนดการโครงการ “ไอทีร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” วันที่ 7  ส.ค. 52 เวลา 19:54
สรุปผลการแข่งขันโครงการความร่วมมือกีฬาสานสัมพันธ์ 3 หน่วยงาน วันที่ 30  ก.ค. 52 เวลา 07:49
โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ตอนที่ 12 ข้อควรระวังสำหรับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในสถานการณ์ปัจจุบัน วันที่ 11  ก.ค. 52 เวลา 16:55
อานุภาพแห่งรักนิรันดร์.......ที่ไม่เคยจางหาย วันที่ 13  พ.ย. 51 เวลา 15:52
มันมากับฝน! ภัยมืดที่สาวๆ ต้องระวัง ภาค 2 วันที่ 13  พ.ย. 51 เวลา 10:56
มันมากับฝน! ภัยมืดที่สาวๆ ต้องระวัง ภาค 1 วันที่ 13  พ.ย. 51 เวลา 10:55
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 269  หน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2565 2567
กุมภาพันธ์ 2566
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok