คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

  • เลื่อนสอบปลายภาค 2/2563
  • งดให้บริการ 16-31 พ.ค. 64
  • แบนเนอร์ปรับการเรียนการสอน
  • กฏ
  • แยกขยะ
  • รับสมัครนักศึกษา2564
  • เพิ่มปี
  • มาตรการป้องกัน Covid19
  • How to
  • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย วันที่ 10  ส.ค. 54 เวลา 16:18
ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความลงวารสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 10  ส.ค. 54 เวลา 15:46
ขอเชิญผู้สมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2554 วันที่ 3  ส.ค. 54 เวลา 09:06
ประกาศค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารไทย ประจำปี 2553 วันที่ 21  ก.ค. 54 เวลา 16:29
ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่ง แนวคิด สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน แผนธุรกิจหรืองานวิจัย เข้าประกวนในโครงการ True Innovation Awards 2011 วันที่ 21  ก.ค. 54 เวลา 14:42
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนศูนย์วิจัยเฉพาะทาง วันที่ 21  ก.ค. 54 เวลา 11:20
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2554 วันที่ 21  ก.ค. 54 เวลา 10:36
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฏาคม 2554 วันที่ 7  ก.ค. 54 เวลา 19:56
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554" (Thailand Research Expo 2011) ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2554 วันที่ 7  ก.ค. 54 เวลา 19:40
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "โอกาสการรับทุนิจัยในกรอบความร่วมมือ Seventh Framework Program (FP7)" ของสหภาพยุโรป วันที่ 14  มิ.ย. 54 เวลา 17:29
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไป ประจำปี 2554 ครั้ง ที่ 2 วันที่ 1  มิ.ย. 54 เวลา 11:40
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2554 ครั้ง ที่ 2 วันที่ 1  มิ.ย. 54 เวลา 10:23
ขอเชิญผู้สนใจส่งโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี2555-2556 วันที่ 27  พ.ค. 54 เวลา 14:52
ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนโครงการสนับสนุนการศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน วันที่ 24  พ.ค. 54 เวลา 11:42
ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนสนันสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2554 ของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง วันที่ 24  พ.ค. 54 เวลา 11:42
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการ "การวิจัยการจัดการความรู้ระดับชาติ ครั้งทื่ 4" วันที่ 24  พ.ค. 54 เวลา 11:41
ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ ค่านักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2555 วันที่ 24  พ.ค. 54 เวลา 11:33
ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความหรือผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ เล่มที่ 13 เดือน ก.ค. - ธ.ค. 54 วันที่ 7  มี.ค. 54 เวลา 14:29
ทุน UNESCO/People's Republic of China The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme 2011/2012 วันที่ 24  ก.พ. 54 เวลา 17:50
ประกาศผลการพิจารณารางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ประจำปี 2553 วันที่ 23  ก.พ. 54 เวลา 14:06
ประกาศ มจพ. เรื่อง การเก็บเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย วันที่ 23  ก.พ. 54 เวลา 14:05
ทุน 2011 French Embassy Junior Research Fellowship Program (deadline March 13th, 2011) วันที่ 21  ก.พ. 54 เวลา 16:33
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ วันที่ 19  ก.พ. 54 เวลา 11:17
ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand Research Expo 2011) วันที่ 9  ก.พ. 54 เวลา 11:48
ขอเชิญผู้สนใจส่งเข้าร่วมชมงานนวัตกรรมเทคโนโลยีประจำปี 2553 จัดโดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วันที่ 9  ก.พ. 54 เวลา 10:35
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน Thailand Research Symposium 2011 วันที่ 9  ก.พ. 54 เวลา 10:33
ขอเชิญนำเสนอผลงานประดษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 8  ก.พ. 54 เวลา 18:36
ขอเชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand Research 2011)" วันที่ 8  ก.พ. 54 เวลา 18:34
ประกาศ มจพ. เรื่องทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2554 วันที่ 12  ม.ค. 54 เวลา 11:45
ประกาศ มจพ. เรื่องทุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไป ประจำปี 2554 วันที่ 12  ม.ค. 54 เวลา 11:44
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 419  หน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2565 2567
กุมภาพันธ์ 2566
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok