คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

  • เลื่อนสอบปลายภาค 2/2563
  • งดให้บริการ 16-31 พ.ค. 64
  • แบนเนอร์ปรับการเรียนการสอน
  • กฏ
  • แยกขยะ
  • รับสมัครนักศึกษา2564
  • เพิ่มปี
  • มาตรการป้องกัน Covid19
  • How to
  • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ วันที่ 24  ก.ค. 55 เวลา 09:03
รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษาจากรัฐบาลศรีลังกา วันที่ 22  มิ.ย. 55 เวลา 11:20
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ วันที่ 18  มิ.ย. 55 เวลา 14:14
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 18  มิ.ย. 55 เวลา 14:10
ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย NRCT-ICSSR ประจำปี 2556 วันที่ 1  มิ.ย. 55 เวลา 15:27
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การศึกษาวิจัย-เก็บข้อมูลในประเทศอินเดีย สำหรับนักวิจัยแลกเปลี่ยนไทยไปอินเดีย ประจำปี 2553 ถึง 25 วันที่ 1  มิ.ย. 55 เวลา 15:14
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน WEBCON ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 หรือ The 33 rd ACRS 2012 วันที่ 1  มิ.ย. 55 เวลา 15:12
ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน วันที่ 2  พ.ค. 55 เวลา 19:40
ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2555 วันที่ 2  พ.ค. 55 เวลา 19:39
ขอชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 วันที่ 2  พ.ค. 55 เวลา 19:15
ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงวารสาร RJAS ของมหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 2  พ.ค. 55 เวลา 19:03
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (BMRC&IBMRC) วันที่ 10  เม.ย 55 เวลา 15:54
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ราชนครินทร์วิชาการและวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 6  มี.ค. 55 เวลา 11:04
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 2 วิชาการก้าวหน้า พัฒนาชุมชนยั่งยืน วันที่ 6  ก.พ. 55 เวลา 09:35
ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติ APDSI วันที่ 6  ก.พ. 55 เวลา 09:32
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมในงานการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 6  ก.พ. 55 เวลา 09:31
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนเรศวร ครั้งที่ 8 วันที่ 26  ม.ค. 55 เวลา 13:34
ประกาศ!!!!! รับสมัครทุน สกว.-อุตสาหกรรม (Master Resarch Grants: MAG) ประจำปี 2555 วันที่ 9  ม.ค. 55 เวลา 11:32
ทุนการศึกษาปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก Technology Grants ไทยออสเตรียประจำปี 2555 (หมดเขต 20 มค. 2555) วันที่ 17  ธ.ค. 54 เวลา 13:36
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 (ครั้งที่ 1) หมดเขต 31 ม.ค. 25 วันที่ 16  ธ.ค. 54 เวลา 08:46
ทุน กพ. ปี 2555 (หมดเขต 15 ธันวาคม 2554) วันที่ 2  ธ.ค. 54 เวลา 17:26
ทุนราชกรีฑาสโมสร ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หมดเขต 9 ธค 2554) วันที่ 29  พ.ย. 54 เวลา 14:02
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5 วันที่ 5  ต.ค. 54 เวลา 14:37
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 5  ต.ค. 54 เวลา 14:34
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2555 วันที่ 5  ต.ค. 54 เวลา 14:32
ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความหรือผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 8 วันที่ 9  ก.ย. 54 เวลา 11:05
การเรียนการสอนผ่านระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต "Practice-Oriented Introduction to Computer Graphics"ร่วมมือกับ Chemnitz University of Technology ปร วันที่ 31  ส.ค. 54 เวลา 15:32
ทุนการศึกษาต่างประเทศ ณ ประเทศเม็กซิโก ประจำปี 2555 (หมดเขตสมัคร 14 ตุลาคม 2554) วันที่ 24  ส.ค. 54 เวลา 09:33
สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจเสนอโครงการวิจัย วันที่ 23  ส.ค. 54 เวลา 10:47
ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการในงาน วันที่ 10  ส.ค. 54 เวลา 16:22
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 419  หน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2565 2567
กุมภาพันธ์ 2566
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok