คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

  • เลื่อนสอบปลายภาค 2/2563
  • งดให้บริการ 16-31 พ.ค. 64
  • แบนเนอร์ปรับการเรียนการสอน
  • กฏ
  • แยกขยะ
  • รับสมัครนักศึกษา2564
  • เพิ่มปี
  • มาตรการป้องกัน Covid19
  • How to
  • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ประกาศทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพ และชีวเวชศาสตร์ วันที่ 8  พ.ย. 55 เวลา 09:43
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 1 วันที่ 7  พ.ย. 55 เวลา 11:22
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน วันที่ 5  พ.ย. 55 เวลา 19:07
โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2556 วันที่ 5  พ.ย. 55 เวลา 17:44
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 วันที่ 25  ต.ค. 55 เวลา 15:40
ประชาสัมพันธ์งาน CIT2013&UniNOMS2013 วันที่ 25  ต.ค. 55 เวลา 15:24
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 วันที่ 17  ต.ค. 55 เวลา 13:16
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการประจำปี 2556 วันที่ 17  ต.ค. 55 เวลา 13:03
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2556 ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน วันที่ 25  ก.ย. 55 เวลา 08:34
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 19  ก.ย. 55 เวลา 15:39
ประกาศการสนับสนุนทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. วันที่ 19  ก.ย. 55 เวลา 15:31
ประกาศรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท ประจำปี 2556 วันที่ 19  ก.ย. 55 เวลา 15:28
เรียนเชิญคณาจารย์และนักวิจัยส่งผลงานวิจัย วันที่ 13  ก.ย. 55 เวลา 10:18
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2555 วันที่ 7  ก.ย. 55 เวลา 11:15
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 7  ก.ย. 55 เวลา 10:56
การรับข้อเสนอโครงการให้การสนับสนุนงบประมาณภายใต้การดำเนินงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2556 วันที่ 31  ส.ค. 55 เวลา 16:30
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การจัดแข่งขันผลงานการวิจัย/ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประจำปี 2556 และ 2557" วันที่ 28  ส.ค. 55 เวลา 09:38
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การแข่งขันรถไถขับเคลื่อนอัตโนมัติ" วันที่ 28  ส.ค. 55 เวลา 09:12
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมนา "ระบบการประเมินผลการวิจัยและพัฒนาของประเทศ : สรุปข้อเสนอสำหรับการนำไปปฏิบัติจริง" วันที่ 28  ส.ค. 55 เวลา 09:00
ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานทางวิชาการ วันที่ 23  ส.ค. 55 เวลา 09:31
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556 วันที่ 17  ส.ค. 55 เวลา 15:13
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย วันที่ 16  ส.ค. 55 เวลา 15:16
ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2555 วันที่ 10  ส.ค. 55 เวลา 16:36
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" วันที่ 9  ส.ค. 55 เวลา 15:25
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 วันที่ 6  ส.ค. 55 เวลา 10:46
ทุน The JSPS RONPAKU Program ประจำปี 2556 วันที่ 26  ก.ค. 55 เวลา 10:54
ขอเรียนเชิญเข้าการประชุมในงาน วันที่ 26  ก.ค. 55 เวลา 10:19
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 2012 วันที่ 26  ก.ค. 55 เวลา 10:11
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ( NRCT-JSPS ) ประจำปี 2556 วันที่ 26  ก.ค. 55 เวลา 09:58
โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 วันที่ 26  ก.ค. 55 เวลา 09:50
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 419  หน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2565 2567
กุมภาพันธ์ 2566
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok